Klik hieronder op de verschillende categorieën om deze uit te klappen.

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te openen en/of te downloaden.

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te openen en/of te downloaden.

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te openen en/of te downloaden.

Huisregels voor de lessen van MvB InZicht

Deze huisregels zijn integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van MvB InZicht en de aanvullende voorwaarden van Hersenwerk voor Dieren en het VIK Kennisplatform.

Opleider = MvB Inzicht

Lessen = Hieronder vallen de opleiding, cursus, lesdag en clinic

Docent = Persoon die lessen verzorgt

Locatiehouder  = eigenaar/gastvrouw,-heer van de locatie waar de lessen plaatsvinden

Cursist  = Persoon die deelneemt aan de lessen

Eigenaar/begeleider = Persoon die een dier tijdens de lessen onder zijn/haar hoede heeft.

 Afhankelijk van de locatie, docent en lessen kunnen aanvullende huisregels gelden. Deze zullen vooraf aan de lessen aan de cursist worden meegedeeld.

 

De Opleider hecht grote waarde aan een goede sfeer en respectvolle omgang met elkaar. Dit geldt zowel voor mensen onderling, dieren onderling en tussen mens en dier. Tijdens de lessen gelden huisregels waar de cursist zich aan dient te houden.

Bij ongewenst gedrag van de cursist, kan de docent besluiten de cursist (verder) uit te sluiten van deelname. Na overleg met de opleider kan worden besloten dat de cursist niet meer welkom is in de lessen en geen  restitutie van lesgeld ontvangt.

Huisregels met betrekking tot de omgang mens – mens

 1. Cursisten respecteren elkaars persoonlijke zone, meningen en gewoonten.
 2. Aanwijzingen en instructies van de docent rondom de lessen en locatie worden door de cursisten opgevolgd.
 3. De huisregels van de locatie en locatiehouder worden gerespecteerd.
 4. Bij verschil van mening in de lessen houdt men respect voor elkaar en blijft men in gesprek.
 5. Men spreekt niet met derden over persoonlijke zaken die tijdens de lessen aan de orde zijn gekomen.
 6. Bij onvrede over de vorm of inhoud van de lessen, bespreekt de cursist dit persoonlijk met de docent.
 7. Suggesties over de vorm en inhoud van de lessen kan men na afloop van de lessen vermelden op het evaluatieformulier.
 8. Men vraagt toestemming aan de docent en medecursisten voor het maken van foto’s van lessituaties.
 9. Het plaatsen van foto’s op social media of eigen websites mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de persoon die op de foto’s afgebeeld staan en van de docent.
 10. Mobiele telefoons staan op stil tijdens de lessen. Indien de cursist bereikbaar moet zijn, wordt dit bij aanvang van de lessen gemeld.

Omgang dier/mens

 1. Dieren die meekomen naar de lessen zijn gewend om in een vreemde omgeving te zijn en ervaren daar geen negatieve stress door.
 2. Bij twijfel vooraf of een dier de aanwezigheid in de lessen aankan, is het dier niet welkom.
 3. Bij twijfel tijdens de lessen over de gemoedstoestand of lichamelijke conditie van het dier kan de docent besluiten dat het dier per direct met de eigenaar/begeleider de les moet verlaten.
 4. Dieren worden tijdens de lessen met alle zorg omringd door hun eigenaar/begeleider.
 5. Dieren die aanwezig zijn in de lessen te alle tijde op een positieve manier behandeld. Gebruik van correctiemiddelen en corrigerende handelingen is niet toegestaan.
 6. De eigenaar/begeleider draagt zorg voor een vrije persoonlijke ruimte rondom het dier.
 7. De eigenaar/begeleider zorgt dat het dier geen persoonlijke ruimte ingaat van de aanwezige mensen en dieren.
 8. Dieren zijn te alle tijde aangelijnd of zodanig aanwezig dat zij in de directe nabijheid van hun eigenaar/begeleider zijn.
 9. In contact gaan met een dier mag uitsluitend na nadrukkelijke toestemming van de eigenaar/begeleider én van het dier.

Omgang dier/dier

 1. Interactie tussen dieren is in principe niet toegestaan tijdens de lessen.
 2. Indien het voor de lessen zinvol is dat er wel interactie is, is de strikte eis dat beide dieren de interactie als positief ervaren.
 3. Eigenaar/begeleider van de dieren letten zeer strikt op het welzijn van hun dier en stoppen de interactie bij de eerste tekenen dat er negatieve spanning of vermoeidheid bij één van de dieren ontstaat.

Huisregels rondom de locatie

 1. Alle huisregels van de leslocatie worden door de cursisten gerespecteerd.
 2. De locatie wordt in dezelfde staat achtergelaten als bij aanvang van de lessen.
 3. Cursisten ruimen hun afval op.
 4. Rokers krijgen de gelegenheid te roken in de pauzes. Zij houden daarbij grote afstand van de leslocatie of roken op de daarvoor aangewezen plaats. Rookwaar wordt zorgvuldig gedoofd en in de afvalbak gedeponeerd.
 5. Honden worden niet op het terrein van de leslocatie uitgelaten.  Eventuele ontlasting wordt door de cursist direct opgeruimd.
 6. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plekken voor de betreffende locatie.