Van jongs af aan ben ik verslingerd aan dieren in het algemeen en honden in het bijzonder. Als kind vond ik dieren vooral mooi en kon ik uren zoet zijn met plaatjes kijken in encyclopedieën. In mijn tienerjaren lag de focus vooral op honden, waarbij het spelenderwijs samen 'zijn' de kern was. Op mijn negentiende ging ik werken met honden, tegen alle waarschuwingen in "dat er geen droog brood mee te verdienen was". Twee jaar later was ik beheerder van een dierenasiel.

Al snel ontdekte ik dat hondenwerk voornamelijk mensenwerk is. Dat een goede relatie tussen mens en dier met name afhangt van de wijze waarop de mens naar het dier kijkt. Dat werd de rode draad in mijn werk: mensen inzicht geven in hondengedrag, maar meer nog inzicht in hun eigen gedrag.

Ik maakte een uitstap naar het bedrijfsleven: Personeel & Organisatie adviseur en manager; een leerzame tijd waarin de focus op de menskant lag. Toch bleven de honden 'trekken' en ik besloot mijn coachvaardigheden te koppelen aan mijn hondenkennis. De komst van een zeer eigengereide Turkse Karabash in mijn leven zette alles in een stroomversnelling. Door hem werd ik mij nog meer bewust hoe belangrijk inzicht is. Ik moest hem begrijpen èn mezelf begrijpen om zijn en mijn welzijn te kunnen waarborgen. Toen dat gelukt was, kon ik mijn visie uitdragen: 'Hond InZicht, coacht mens met hond' werd geboren.

Hond InZicht is de basis van alles wat ik nu doe. Mijn visie op hond-mens relaties èn op het werken met honden en mensen komt voort uit de basisgedachte dat alles draait om InZicht. Als je weet wat, hoe, welke en wie, krijg je antwoord op het waarom. Van daar uit kun je gefundeerde stappen en keuzes maken. Ik begeleidde bazen met hun hond in privélessen en workshops.

Mijn visie sprak collega's uit de hondenwereld aan en ik startte met diverse cursussen en trainingen voor hondenprofessionals. Samen actief zijn, met oog voor de relatie en inzicht in gedrag van zowel hond als mens. Mijn aanbod groeide, in de breedte en in de diepte. Ik wilde niet alleen mensen laten verbinden met hun hond, maar ook wilde ik ondernemers laten verbinden met zichzelf en hun bedrijf. Ik ontdekte dat ondernemers veelal alleen werken en baat hebben bij samen sparren en samen ergens voor staan.

Ik creëerde samenwerkingsverbanden gekoppeld aan mijn bedrijven. Dat bleek een sterke stimulans voor ondernemers om te leren van en met elkaar. Dat gaf weer extra groei. Groei in het eigen bedrijf, maar ook in het uitdragen van gezamenlijke doelen èn in persoonlijke ontwikkeling. Ik noemde het Verbindend Ondernemerschap en dat is wat ik nu met veel plezier en passie uitdraag. Samen zijn we zoveel sterker en het maakt het ondernemerschap zoveel leuker!

Waar mensen zich prettig voelen hebben ze ook de ruimte om te werken aan hun punten van aandacht. Een fijne manier om inzicht te verkrijgen is via coaching. Ik coach mens met hond, maar ook mens met zichzelf, mensen met elkaar en mensen met hun bedrijf. Ik coach ze zodat zij zich kunnen verbinden, inzicht krijgen in waar het werk te doen is en hoe ze dat kunnen oppakken. Ieder op zijn of haar eigen manier.

InZicht, Welzijn, Verbindend Ondernemerschap, Coachen

Voor mij zijn ze onlosmakelijk verbonden met het leven en werken met mensen èn met dieren.

Dat is waar ik met MvB InZicht voor sta.

Marleen